top of page

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Sønderjyllands Kunstskole

torsdag d. 20. marts 2024 kl. 17.00.
Mødested: Multikulturhuset, Kunstskolen - Atelier Joseph Beuys

 

Dagsorden for Sønderjyllands Kunstskoles generalforsamling:

 

Daghold og Kultursted

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
   På valg er Inger Hoffmann og Sean McCluskey

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

Aftenskolen

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 elevrepræsentant.
   På valg er Inger Hofmann og Hanne Carstens

8. Valg af revisor  

9. Eventuelt
 

  

Sønderborg d. 13. februar 2024

bottom of page