top of page

Kunstskolens Venner

I 2002 startede en kreds borgere en støtteforening, som både praktisk og økonomisk vil hjælpe Sønderjyllands Kunstskoles BGK-hold (Billedkunstnerisk GrundKursus). BGK giver unge kunstnerisk kreative talenter en professionel grunduddannelse der skal styrke deres chancer for optagelse på en kreativ videregående uddannelse, som eksempelvis kunstakademi, designskole, arkitekt- og animationsskole.
 

Hvorfor være medlem af Sønderjyllands Kunstskoles Venner?

 

Venneforeningens formål er hovedsageligt at støtte eleverne på Kunstskolens talenthold BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) med økonomiske midler.Vi er med til at sikre BGK’s og dermed skolens eksistens, oprette legater til kunsttalenter samt medvirke til kunstnerisk udvikling i regionen.
Vores økonomi er baseret på medlemskontingenter, donationer og indtægter fra spændende arrangementer med kunst som omdrejningspunkt som afholdes til fælles glæde for medlemmerne og andre interesserede.

 

Fordele ved at være medlem er, at du vil blive indbudt til kunstauktioner, udstillinger, foredrag og lignende arrangementer, som bliver afholdt i løbet af året. Du vil også blive inviteret til Kunstskolens arrangementer i løbet af året.
Et par gange om året vil du modtage et nyhedsbrev, hvor du bliver informeret om venneforeningens aktiviteter, og hvor du kan komme med kreative indslag til forbedringer og nye initiativer. 

 

Har du interesse i at være medlem, så ring til skolen og meld dig ind eller tilmeld dig herunder:

OBS: For at kunne få rabat på kurser gennem sit medlemskab af Kunstskolens Venner skal man minimum have været medlem i 1 måned inden tilmelding til Kunstskolens kurser.

 

bottom of page